Brussel smukt kanaal met groene eilanden op

Brussel smukt kanaal met groene eilanden op - 2de verblijf in een stad - 2HB

De Haven van Brussel wil eind mei met een pilootproject op één locatie starten.

Langs het ponton van de Bruxelles Royal Yacht Club zullen over een lengte van ongeveer 100 meter groen beplante ‘eilandjes’ in de vorm van vlotten aangelegd worden, die een totale oppervlakte van zo’n 220m2 zullen omvatten.

Het plaatsen van dergelijke begroeide vlotten, ook wel ‘eilanden’ genoemd, biedt volgens de projectontwikkelaars dan ook tal van voordzullen over een lengte van ongeveer 100 meter groen beplante ‘eilandjes’ in de vorm van vlotten aangelegd worden, die een totale oppervlakte van zo’n 220m2 zullen omvatten.elen.

Men ambieert namelijk om planten met een zuiverende werking op de vlotten te laten groeien om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Voorts zal de flora ook enige verkoeling bieden door de hitte op warme dagen enigszins te absorberen. De onderwaterkooien met oesterschelpen creëren op hun beurt een habitat waar vissen, vogels en insecten in kunnen gedijen en zich kunnen voortplanten.

Daarnaast heeft het project ook een esthetische functie, aangezien de met vegetatie begroeide vlotten het uitzicht over het kanaal opsmukken.

Het ponton van de jachthaven werd als starpunt uitgekozen omdat er geen grote stormbekkens in de buurt aanwezig zijn. Voorts is het ponton uitgerust met zogeheten ‘dukdalven’, zware houten palen of soortgelijke constructies waaraan vaartuigen vastgelegd kunnen worden.

Deze massieve houten palen zijn bovendien schokbestendig en zijn in dit specifieke scenario ook en vooral geschikt om de drijvende structuren aan vast te maken.

Tot slot zijn de oevers moeilijk bereikbaar, wat maakt dat het risico op vlottenklauteraars, vandalen en sluikstorters aanzienlijk kleiner wordt.

Indien het gewenste resultaat bereikt wordt, zijnde het optimaliseren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit, zal het project in de toekomst verder uitgebreid worden in het verlengde van het proefproject of elders op het kanaal. Soortgelijke projecten werden voordien al verwezenlijkt in steden als Parijs en Kortrijk en het beoogde effect werd reeds bereikt, hetgeen duidelijk te zien is op bovenstaande foto aan de Leie in Kortrijk.

Na een jaar zal de eerste fase van het project aan het ponton aan een technische en ecologische follow-up onderworpen worden. De resultaten van deze follow-up zullen grotendeels bepalen in hoeverre de reeds bestaande voorzieningen verder uitgebreid worden en/of andere sites langs het kanaal al dan niet op dezelfde manier ingericht worden.

Eigenaars van een tweede verblijf in Brussel kunnen hoe dan ook uitkijken naar een nieuw streepje groen in de stad.

Herlees hier het integrale, originele artikel.


Bron: bruzz.be | Foto: ©Biomatrix Water