De huizenverkoop in België blijft stijgen

De huizenverkoop in België blijft stijgen - Immo - 2HB

De woningprijzen in Vlaanderen lagen nooit hoger dan in het voorbije, derde trimester van 2018. Volgens de notarisfederatie betaalde u in de afgelopen maanden gemiddeld 282.423 euro voor een woning. Dat is 4,7 procent meer dan een jaar geleden, of het dubbele van de normale prijsinflatie.

Voor een appartement moet u tegenwoordig gemiddeld 226.324 euro betalen.

Bij de appartementen bleef de prijsstijging in de voorbije twaalf maanden beperkt tot 1,5 procent, luidt het bij notaris.be. Die kleinere prijstoename - gelijk aan de inflatie - heeft met het overaanbod aan nieuwbouwappartementen te maken.

Vooral in Wallonië is de toename opvallend (+10% dit trimester). In Vlaanderen is de stijging bescheidener (+4,4%). In Brussel werd dan weer een daling opgetekend (-5,8% in vergelijking met 2017). En als we de 9 eerste maanden van dit jaar analyseren, zien we dat in Wallonië voor 6,5% meer verkocht werd, dat de situatie in Vlaanderen stabiel is gebleven en dat er in Brussel voor 3% minder van eigenaar werd gewisseld.  De lage gemiddelde verkoopprijs speelt hier zeker een belangrijke rol zoals reeds aangegeven in ons artikel “Op huizenjacht in Henegouwen”.  Ander punt voor de toename in Wallonië is dat een tweede verblijf in de Ardennen meer en meer in trek is.

Gunstige conjunctuur

Voor de algemene prijsstijging verwijst notaris Bart Van Opstal wijst naar de gunstige economische conjunctuur.

‘De marktomstandigheden zijn goed: de economie draait, de werkgelegenheid en de koopkracht nemen toe, en de rente op hypothecair krediet ligt nog altijd erg laag. Dus lenen voor een woning is nog altijd aantrekkelijk. Dat kan veranderen als de geopolitieke spanningen, zoals de Brexit of de handelsoorlogen, negatief gaan doorwegen op de beurs en de economische groei. Veel kandidaat-kopers willen die situatie voor zijn en slaan nu toe. Door de grote vraag naar huizen, stijgen de prijzen.’

Inhaalbeweging

Van Opstal ziet die trend in het laatste kwartaal gewoon doorgaan.

Maar niet alle experts zitten op die lijn. Roel Helgers, market economist bij projectontwikkelaar Matexi, en Sien Winters van het Steunpunt Wonen nuanceren de prijsstijging met bijna 5 procent zoals die in de notarisbarometer wordt aangegeven.

‘De gemiddelde verkoopprijs in het derde trimester is allicht een stuk opgetrokken door het feit dat er in die periode meer “duurdere” woningen zijn verkocht dan in de maanden voordien’, luidt het bij Helgers en Winters.

De verklaring ligt in de verlaging van de registratierechten bij aankoop van een woning. Sinds 1 juni bestaat er geen ‘groot beschrijf’ meer, met een taks van 10 procent op woningen met een hoog kadastraal inkomen. Op die woningen geldt nu een belastingtarief van 7 procent.

‘In afwachting van die belastingverlaging werden in het voorjaar minder van die duurdere woningen verkocht’, zegt Helgers. ‘En daarna hebben we in de zomermaanden een inhaalbeweging gekregen. Dat heeft tot een groter aandeel van duurdere woningen geleid in de verkoopsdossiers die door de notarisfederatie zijn gebruikt voor de berekening van het prijsgemiddelde.’

Sien Winters vult aan: ‘Die 5 procent zegt niets over de prijsevolutie van vergelijkbare woningen. Dit gaat over hoeveel er betaald is bij de aankoop van woningen, en dat is gemiddeld 5 procent meer, maar het zegt niets over de waardestijging bij een uniform staal van woningen.’

Gelijk aan inflatie

Toch bevestigt Helgers dat de huizenprijzen in Vlaanderen omhoog gaan. ‘Maar die toename is beperkt en ligt al meerdere jaren in lijn met de gewone inflatie. Eigenlijk is de vastgoedmarkt op dat vlak erg stabiel.’

Cijfers van de notarisfederatie ondersteunen die uitspraak. Op iets langere termijn bekeken, van 2013 tot 2018, was er voor woningen in Vlaanderen een prijstoename van in totaal 11,1 procent. Dat is nauwelijks hoger dan de gewone inflatie, zijnde 9 procent over dezelfde periode.

Eerder onderzoek door het Steunpunt Wonen bewijst die historiek van gematigde prijsevolutie. In de periode 2005-2013 ging de prijs van vergelijkbare woningen met 1,9 procent per jaar omhoog.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: standaard.be